Enkeldistorsie (verstuikte enkel).

Enkeldistorsie of te wel zoals men makkelijk zegt; ik ben door mijn enkel heen gegaan.

Iedereen loopt dus dan kan je wel nagaan dat bij alle loop sporten hier eigenlijk de meeste blessures ontstaan omdat het enkelgewricht intensief word belast.

Maar wat is nou eigenlijk een distorsie? En in dit geval een enkeldistorsie?

Een enkeldistorsie is een overstrekking van de gewrichtsbanden, door instabiele enkelgewrichten en door vele andere oorzaken (bv verkeerd schoeisel, ongelijke grond enz…) kan men zich verstappen en kan de enkel gemakkelijk omzwikken, het bekende ¨ik ben door mijn enkel heengegaan¨

Een enkeldistorsie heb je in 3 gradaties,
Eerste graads distorsie
Tweede graads distorsie
Derde graads distorsie.

Dit trauma kan je aan beide zijden van de enkel hebben, Inversietrauma is aan de binnenzijden van de enkel en een Eversietrauma is aan de buitenzijden van de enkel.

De meeste enkelverstuikingen die voorkomen zijn dan ook aan de buitenzijde van de voet omdat deze naar binnen is omgeslagen en er dus veel kracht op de buitenkant van de enkelbanden en pezen komt te staan

Eerste graads distorsie:

Dan is er een lokale overrekking van kapsel en banden en de zwelling is maar aan een zijde van de enkel, in bijna 90% van de enkelverstuikingen is dit de buitenzijde van de enkel omdat bij de meeste mensen de voet naar binnen klapt.

De meeste mensen doorstaan de pijn die hiermee gepaard gaat wel maar als er niet direct wat aan gedaan word is/ duurt het herstel langer dan nodig is.

De eerste hulp die het belangrijkst is , is het koelen van de enkel doormiddel van ijskompressen en daarna een drukkend bandage om verdere zwelling tegen te gaan.

Meestal na een a twee dagen rust kan met een ondersteunende bandage de enkel weer belast worden en na 2 weken kan dan weer volledig gesport worden.

Tweede graads distorsie

Dan is er een gedeeltelijk scheuring van kapsel en banden, die gepaard gaat met een bloeding en een  zwelling aan beide zijden van de  enkel.

Doorlopen is vaak te pijnlijk en ook in rust ervaart men pijn.

Eerste hulp is eigenlijk het zelfde als bij een eerste graads distorsie, koude kompressen , hoog leggen nadat er een drukverband is aangelegd om bloeding en zwelling te beperken.

Een huisarts kan besluiten dat er toch foto’s gemaakt moeten worden om een eventuele breuk of scheuring van een band echt uit te sluiten.

Als dit niet het geval is wordt de voet in een stand van 90º gefixeerd en kan er na enkele dagen in beperkte mate worden gelopen.

Bij een juiste behandeling en fixatie kan men na 4 weken weer langzaam proberen te sporten MET preventieve bandage.

Derde graads distorsie:

Een of meerder banden zijn dan daadwerkelijk afgescheurd en heeft men een knappend geluid gehoord, men heeft behoorlijk pijn en er is een totale functieverlies van de enkel.

Hier is het raadzaam om zeker het ziekenhuis te bezoeken voor specialistisch onderzoek om botbreuken uit te sluiten en is speciale standen met contrast welke banden er volledig kapot zijn.

Dit moet zo snel mogelijk worden gerepareerd om de afgescheurde bandenranden heen  snel littekenweefsel gevormt wordt waardoor directe hechting onmogelijk word.

De nabehandeling bestaat dan ook uit een stevige immobilisatie van de desbetreffende enkel door middel van een bandage of gips.

Voor alle drie de distorsies zijn een goede eerste hulp en nabehandeling van belang om eventuele recidieven en restverschijnselen te voorkomen na een enkelverstuiking.

De uitspraak ; eens een distorsie, altijd een distorsie…………… kan door een juiste behandeling en de tegenwoordige tapebandages dus als ONGELDIG worden beschouwd.

By | 2018-11-25T18:10:17+01:00 september 6th, 2014|Artikelen|0 Comments

About the Author: